Topicus in de Zorg

 

InterAct ZBC

> Totaaloplossing voor uw ZBC

Interact ZBC biedt uw kliniek naast een volledig webbased ‘NextGen’ EPD met volledige DOT & DBC-declaratie ondersteuning en faciliteert tevens uw volledige multidisciplinaire planningsproces.

Interact ZBC is de totaal oplossing voor uw ZBC. Functionaliteiten als planning, patient- en medischinhoudelijke registraties worden integraal aangeboden.

Daarnaast zijn alle functionaliteiten ontworpen in nauwe samenspraak met eindgebruikers.

Meer informatie >

 

InterAct MDC

> Verbetering dienstverlening voor laboratoria en medisch diagnostische centra (MDC)

InterAct MDC bestaat uit een aantal oplossingen die de processen binnen de medische diagnostiek verbeteren.
Met InterAct MDC/TeleDia wordt het uitvoeren en beoordelen van functionele onderzoeken geoptimaliseerd. Het gehele proces vindt op diverse locaties/prikposten evenals de beoordeling volledig via een beveiligd netwerk plaats.
InterAct MDC/TelePlan zorgt voor een optimale allocatie van resources d.m.v. volledige protocol-ondersteuning.
Uitslagen zijn voor huisartsen direct online in te zien via InterAct MDC/TeleView.
Meer informatie >